Etäopiskelu Suomessa

Etäopiskelu on maailmanlaajuisesti kasvava koulutuksen muoto. Se tarjoaa opiskelumahdollisuuksia ihmisille, jotka ovat työelämässä, eivätkä halua katkaista työskentelyä lisäopintojen vuoksi, jolloin he voivat opiskella kotoa käsin aikoina jotka sopivat heille parhaiten – ehkä iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin koulut yleensä sulkevat ovensa.

Etäopinnot sopivat myös ihmisille jotka eivät syystä tai toisesta voi tai halua lähteä omalta asuinpaikkakunnaltaan, vaikka siellä ei opiskelupaikkoja ole. Lisäksi yhä useampi suomalainen lähtee ulkomaille, ja jää sille tielle vuosiksi, joskus kokonaan. Opintojen suoritus ja täydentäminen etäopiskeluna Suomeen on silloin erinomainen vaihtoehto. Monesti yksi koulutus elinaikana ei enää riitäkään, vaan työelämässä nousee esiin tarve lisä- tai täydentävälle koulutukselle. Moni ihminen huomaa myös jonkin aikaa työelämässä oltuaan, että oma ala ei vastaakaan toiveita, tai elämäntilanne muuttuu ja ammattia on vaihdettava. Etäopiskelu tarjoaa joustavan tavan siirtyä uudelle alalle, tai ainakin kokeilla opintoja ja niiden sopivuutta ennen kuin irtisanoutuu työstään ja ryhtyy päätoimiseksi opiskelijaksi. Internet on mahdollistanut etäopiskelun jo pitkään Suomessakin, jossa verkkoyhteys on kaikkien ulottuvilla. Etäopiskeluun tarvitaan oman motivaation lisäksi tietokone ja hyvä internetyhteys. Verkko-opintoihin on Suomessa alettu painostaa enemmän viime vuosina, ja uusia kursseja ja tutkintoja on tarjolla jatkuvasti. Myös lukion voi opiskella kokonaan etäopiskeluna, joka onkin melko suosittu vaihtoehto pienillä paikkakunnilla asuville nuorille, joille lukio-opinnot muuten merkitsisivät muuttoa pois kotoa tai kohtuuttoman pitkiä koulumatkoja.

Suomen koulutuksen korkea taso on ollut otsikoissa jo vuosia, joten ulkomaillakin on kiinnostuttu asiasta. Suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut ovatkin alkaneet kosiskella ulkomaisia opiskelijoita etänäkin. Opiskelijat EU:n ulkopuolella joutuvat maksamaan opiskelusta jonkin verran, mutta EU-kansalaisille opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa on lähes ilmaista tai ainakin hyvin edullista. Useat koulutuslaitokset tarjoavat englanninkielisiä kursseja ja tutkintoja, ja ovat näin kiinnostava vaihtoehto myös sellaisille opiskelijoille, jotka eivät osaa suomea.

Etä- ja verkko-opinnot vaativat opiskelijalta normaalia opiskelua enemmän itseohjautuvuutta, aloitekykyä ja sinnikkyyttä. Kukaan ei ole patistelemassa opiskelujen ääreen, eikä opettajia ole torumassa jos työn jälki ei ole tasokasta, Ajanhallinta on täysin opiskelijan vastuulla, ja niinpä järjestelmällisyys ja täsmällisyys ovat etäopiskelussa(kin) valttia. Tämä opiskelutapa ei todellakaan sovi kaikille, mutta itsenäisestä opiskelusta nauttiville etänä opiskelu tai jopa kokonaisen tutkinnon suorittaminen verkko-opintoina voi olla erinomainen vaihtoehto, koska se on lähiopiskelua joustavampaa. Jatko-opintoja joita voi suorittaa ainakin pääosin verkossa, ovat esimerkiksi merkonomi, myynnin ammattitutkinto, matkailuvirkailija, datanomi, ravintola-, hotelli- ja catering-alan perustutkinto ja tradenomi.

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto on eräs suosituimmista etäopiskelutavoista Suomessa. Sen kautta voi suorittaa yliopiston kursseja, vaikkei olisi läpäissyt yliopiston pääsykokeita tai muita valintakriteereitä. Kurssit ovat samoja kuin yliopistossa, mutta niitä suoritetaan eritavalla. Moni käyttääkin opiskelua Avoimessa yliopistossa tavallisen yliopiston valintakokeisiin valmistautumiseen, tai kurssien suorittamiseen välivuoden aikana, jolloin kurssit voi myöhemmin hyväksilukea osaksi yliopistotutkintoa yliopistoon päästyään.

Avoin yliopisto valitsee opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä pääsykoetta ole kuin harvoin. Syksyllä alkaviin opiin opintoihin ilmoittaudutaan elokuussa, ja keväällä alkaviin marras-joulukuussa.Kokonaisen korkeakoulututkinnon suorittaminen Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista, mutta useisiin yliopistoihin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan pelkästään perusopinnot. Valintakriteerit ovat kuitenkin yliopistokohtaisia, ja ne kannattaa selvittää etukäteen välttääkseen pettymyksiä. Osa Avoimen kursseista on täysin etänä, mutta osassa kursseja yhdistetään etä- ja lähityöskentelyä, eli kurssiin saattaa sisältyä luento tai kirjatentti. Kurssit Avoimessa ovat maksullisia, mutta edullisia, ja usein kurssin hinnaksi voi tulla esim. €50. Opintotukea Avoimessa yliopistossa opiskeluun ei voi saada, sillä sitä pidetään sivutoimisena opiskeluna.

Suomesta käsin voi opiskella etänä myös ulkomaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa, mutta nämä ovat usein suomalaisia oppilaitoksia kalliimpia. Hinnan lisäksi tutkintojen ja kurssien laatu vaihtelee suuresti, ja onkin parasta tehdä vertailuja ja taustatyötä ennen kuin kuin valitsee missä opinnot aloittaa.